De op deze website getoonde informatie wordt door Aldowa Composites met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aldowa Composites verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Aldowa Composites worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aldowa Composites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Aldowa Composites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Aldowa Composites opgenomen informatie.

Hoewel Aldowa Composites alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Aldowa Composites niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Aldowa Composites worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Aldowa Composites uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Aldowa Composites worden onderhouden wordt afgewezen.